Bericht gelinkt met: "Stargate-project"

Stargate-project voor een groenere luchtvaart is twee jaar jong

Stargate-project voor een groenere luchtvaart is twee jaar jong

BRUSSEL – Het Stargate-project van Brussels Airport in samenwerking met een consortium van 21 partners, loopt intussen 2 jaar. Het doel van dit Europees Green Deal project is om concrete projecten uit te werken om de luchtvaart en luchthavens duurzamer te maken. Hiervoor werd het voorbije jaar onder meer ingezet op het bestellen van elektrische grondafhandelingsmateriaal en het voorzien van […]

Stargate-project Brussels Airport voor een groenere luchtvaart bestaat 1 jaar

Stargate-project Brussels Airport voor een groenere luchtvaart bestaat 1 jaar

Het Stargate-project van Brussels Airport, dat binnen de Europese Green Deal subsidies toegewezen kreeg, loopt intussen 1 jaar. Brussels Airport werkt samen met een consortium van 21 partners aan zo’n 30 concrete projecten om de luchtvaart en luchthavens duurzamer te maken. Het eerste jaar vormde de opstart van het project, waarbij heel wat voorbereidend werk gebeurde, maar waarbij tevens ook de eerste […]