Bericht gelinkt met: "Ruben Willaert"

Foto NSK

Schatten uit Neolithicum en Romeinse tijd terug gevonden op woonpark te Kuurne

Vijf boerderijen en – waterputten, twee waterpoelen voor het vee en diverse voorwerpen die dateren van 2000 tot 4000 jaar voor Christus, deze vondst deden acht archeologen de afgelopen maanden op een nieuwe verkaveling in aanleg op de grens van Kuurne met Harelbeke.  Sommige van de vondsten zijn zo zeldzaam dat ze zelfs pas voor een eerste keer worden aangetroffen […]