Bericht gelinkt met: "IJzerbekken"

Wateroverlast Westhoek – Leiestreek

Wateroverlast Westhoek – Leiestreek

BRU Foto FVL WESTHOEK/LEIESTREEK – Uit voorspellingen van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) blijkt dat de alarmdrempels overschreden worden op de Leie afwaarts het sluizencomplex Sint-Baafs-Vijve richting Deinze en de Toeristische Leie. De waterstand kan vandaag mogelijk leiden tot kritieke overstromingen. Woningen nabij de rivier kunnen eventueel overstromen. De hoge waterstanden zullen net als in het IJzerbekken het gevolg zijn van […]