In het kleine stukje Belgische Noordzee liggen heel wat scheepswrakken. Twee derde van deze wrakken verwijzen naar één van de beide wereldoorlogen.

Een 60-tal van die wrakken staan in de wrakkendatabank echter nog aangeduid als ‘onbekend’.

Maritiem archeoloog Tomas Termote slaagde er in twee van deze onbekende schatten van de Noordzee te identificeren als de U-5 en UC-14.

Gouverneur Carl Decaluwé, die ontvanger is van het cultureel erfgoed onder water, kondigde deze uitzonderlijke vondst aan.