Griet Frere

Eén op de vier personen krijgt ooit te maken met ernstige psychische
problemen. Dat heeft niet enkel een grote impact op die persoon zelf, maar ook op
de mensen in de dichte omgeving: partners, ouders, kinderen, broers, zussen, goede
vrienden of collega’s.

Psychische problemen, het komt in de beste families voor. Daar kan ook
auteur Griet Frère over meepraten, zowel persoonlijk als professioneel. Griet heeft
een ouder met een psychische kwetsbaarheid en is stafmedewerker bij Similes, een
organisatie die naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid verbindt,
informeert, steunt en vertegenwoordigt.

Volgens de auteur besteden we nog altijd niet de nodige aandacht aan de
impact van psychische problemen op naastbetrokkenen. Daar wil ze verandering in
brengen met haar nieuwe boek, Het komt voor in de beste families. Ook naastbetrokkenen
worden overweldigd door de psychische aandoening, worstelen met die aandoening
en proberen ermee te leven. Door de unieke, emotionele band die ze hebben met
hun familielid worden ze zelf ook kwetsbaar. Ze worden getroffen door gevoelens van
verlies, verdriet, onmacht of schuld.

Het boek bestaat uit vier hoofdstukken, vol uit het leven en het werkveld gegrepen tips en informatie die kunnen helpen. Over wat te doen in een
crisissituatie, over communiceren met de kwetsbare persoon en met hulpverleners,
over zelfzorg, over financiële en administratieve problemen…
Elk hoofdstuk wordt ingeleid door een persoonlijk, waargebeurd verhaal
van een ouder, partner, kind en broer van een psychisch kwetsbaar persoon. De
vertellers van deze verhalen zijn beschikbaar voor anonieme getuigenissen. Hier
één voorbeeld van een fragment uit het verhaal van Barbara, wiens dochter Silke aan
zelfdoding denkt en met een zware drugsverslaving kampt.

‘Het komt voor in de beste families ’ is verkrijgbaar bij Borgerhoff & Lamberigts
en kost 22,99 euro. Voor meer info: www.borgerhoff-lamberigts.be

Griet Frere