Foto NSK
Foto NSK

De Kuurnse Hippodroom kent reeds een rijke geschiedenis.  Zestig jaar terug werden de eerste drafwedstrijden op Kuurnse bodem gereden.  Ondanks de hoogdagen die de renbaan kende in de jaren ’90 waarbij het kruim van de drafrensport samen met heel wat toeschouwers naar de hippodroom kwamen afgezakt dient vzw Drafwedrennen in Kuurne vast te stellen dat de afgelopen 20 jaar de renbaan een terugval kende, die door de coronapandemie enkel maar versterkt is.

60 ste verjaardag in mineur

Dit jaar vierde de Kuurnse hippodroom nog zijn zestigste verjaardag.  Het werd er echter eentje in mineur gezien de drafsport in Vlaanderen moeilijke tijden beleeft.  Ook de hippodroom in Kuurne ervaart deze negatieve spiraal.  Tribunes raken niet meer gevuld met als gevolg dat ook veel minder mensen een gokje wagen tijdens de aangeboden drafwedstrijden.  “Minder koersen, minder paarden en ook het trouwe publiek van weleer vindt de weg niet meer terug naar de Kuurnse hippodroom”, zucht Guy Vermeulen die reeds 15 jaar voorzitter is van drafwedrennen Kuurne VZW, “Sinds de coronapandemie is dit het beeld die wij keer na keer dienen te ervaren.  Dit zorgt echter wel voor een pak minder inkomsten per wedstrijddag.  We merken dat de tijdsgeest anders is geworden.  Wie een gokje wil uitbrengen op een koers volgt tegenwoordig de wedstrijd voor het computerscherm, gezien de wedstrijden live worden gestreamd door de gokkantoren.  Gelukkig hadden wij in het verleden reeds een aardig spaarpotje kunnen opbouwen, die wij nu stukje bij beetje dienen aan te spreken om alle kosten te kunnen blijven betalen.  Reeds vijf jaar draait onze vereniging immers verlies, al doen wij er alles aan om op zoveel mogelijk posten te kunnen besparen.   We koesterden de stille hoop dat na corona de drafsport stilaan opnieuw zou heropleven, maar we kunnen er niet om heen dat dit duidelijk niet gebeurd.  De gouden jaren ’90 zijn duidelijk voorbij, waarbij onze tribunes keer op keer vol zaten.”

Hippodroom Kuurne 1 NSK

Middenplein met vlaskapellen

De Kuurnse hippodroom kwam er nadat de private hippodroom “Vanden Hende” gelegen op de Zandberg in Harelbeke ophield te bestaan wegens verkaveling.   Als paardenliefhebber besloot de toenmalige burgemeester van Kuurne een hippodroom in zijn gemeente te laten aanleggen.   Het werd aanvankelijk een primitief terrein die geflankeerd werd door diverse rijen vlaskapellen op het middenplein van de hippodroom.

Extra Premiumdagen

“Volgend jaar in april loopt het huurcontract die wij hebben met de gemeente af”, gaat voorzitter Guy Vermeulen verder, “Hoogstwaarschijnlijk zal dit contract met twee jaar verlengt worden, al is dat nog niet helemaal zeker, gezien de gesprekken daarrond nog volop moeten gevoerd worden.  Een concessie is echter geen haalbare kaart gezien onze vereniging niet over de nodige middelen beschikt om de verouderde infrastructuur te onderhouden.  Gezien de hippodroom in Kuurne belangrijk is voor de drafsport in Vlaanderen doen we er dan ook alles aan om drafrennen verder op Kuurns grondgebied te kunnen laten doorgaan.  Onlangs klopten we nog aan bij de Belgische Federatie voor Paardenrennen met de vraag om onze hippodroom een extra premiummeeting per maand toe te kennen.  Dit zou ervoor zorgen dat de vier premiumdagen die wij huidig kennen worden opgetrokken naar tien premiumdagen tijdens de zeven maanden seizoen op de Kuurnse hippodroom.  Premiumdagen zorgen immers voor extra inkomsten gezien tijdens een premiummeeting op alle wedstrijden die gereden worden wereldwijd via het Franse PMU kan gegokt worden.  Gezien wij als inrichtende vereniging een klein percentage ontvangen van de totale inzet is dit alvast goed meegenomen om er onder meer de prijzengelden mee te betalen.   We zijn zeker niet van plan om er meteen de stekker uit te trekken, maar gezien het verminderde toeschouwersaantal, het afgenomen sponsorgeld en onze energiefacturen die drastisch de hoogte zijn ingegaan, dienen we wel zo snel mogelijk nieuwe inkomstenbronnen aan te boren.  We hopen dan ook dat onze noodkreet die we kenbaar gemaakt hebben aan de Belgische Federatie voor Paardenrennen goed ontvangen werd, zodoende het voortbestaan van drafsport in Kuurne nog heel wat jaren kan blijven verder bestaan!”

De volgende premiummeeting op de Kuurnse hippodroom staat gepland op dinsdag 27 december om 18 uur.