KUUR Jonge Ree

Het afgelopen weekend kreeg Kuurne er een opmerkelijke bezoeker bij.  Een jonge ree werd er door diverse mensen gespot in de omgeving van de Hoevewijk, de Kasteelwijk, Nieuwenhuyse en de Gasthuisstraat.   Zowel de politie, de brandweer als het gemeentebestuur kregen diverse meldingen binnen. “Dergelijke jonge dieren – in dit geval ree/ hert zijn tamelijk machteloos”, vertelt burgemeester Francis Benoit, “Het is goed dat onze Kuurnse inwoners meteen actie hebben ondernomen en ons hebben ingelicht.   Ook zoals het hoort werd ook contact opgenomen met het nummer 1701.  In overleg met de korpschef van de politiezone Vlas, gaan we maandag met onze eigen diensten, brandweer – politie , een gespecialiseerd opvangcentrum, het agentschap natuur en bos verder overleggen hoe we het diertje in veiligheid kunnen brengen. In het verleden deden politie en brandweer al heel veel inspanningen om dergelijke dieren te vangen, maar door de aard van het beestje is dit uitermate moeilijk: ze zijn zeer schichtig en verplaatsen zich heel snel. Zeker als ze jong zijn.   Wie een dier spot en daarvan melding maakt op het nummer 1701 doet er ook steeds best aan om daarbij de plaats en tijdstip te melden van deze waarneming.  Bestuurders en fietsers roep ik dan ook op om waakzaam te zijn, zodat het diertje geen ongevallen veroorzaakt.  Een kenner wist mij ook te melden dat het diertje waarschijnlijk op zoek is naar een nieuw territorium omdat de moeder wellicht nieuwe jongen heeft. “  Toen de eerste meldingen dit weekend verschenen op Facebook namen heel wat Kuurnenaren aan dat het om een late  1  april ging, gezien heel wat mensen denken dat enkel in natuurgebieden in de Kempen en Limburg jonge dieren plotseling doelloos rondlopen.  Echt gevaar vormt het jonge dier alvast niet.  De gemeente Kuurne wil er alvast voor zorgen dat de ree een veilige thuishaven krijgt om zo eventuele ongevallen te vermijden .