Foto FVL
Foto FVL

Woensdagmorgen dienden diverse posten van de brandweerzone Westhoek zich te begeven naar de Noordstraat te Vladslo. Daar was een deel van de houten dakconstructie van een varkensstal met een 80-tal slachtrijpe varkens, samen met de asbest golfplaten en isolatie, naar beneden gekomen en op de hokken terechtgekomen waar telkens zo’n 10- tot 12-tal varkens op gehokt waren.  Een oplegger voor varkenstransport werd ter plaatse geroepen om de varkens te kunnen evacueren. Vooraleer tot evacuatie van de varkens te kunnen overgaan diende eerst een deel van het ingestorte dak te worden verwijderd omdat de toegangsdeur tot de stal geblokkeerd was door het ingestorte dak.  Hiervoor werd ook een ladderwagen ter plaatse geroepen.

Asbest
Daar de dakbedekking uit asbest golfplaten bestond moesten de brandweermannen eerst beschermpakken aantrekken vooraleer ze de golfplaten konden verwijderen.  Pas na het verwijderen van het ingestorte dak zal duidlijk zijn of er varkens gewond raakten en/of de instorting niet overleefd hebben.