Foto ASK
Foto ASK

Zaterdagnamiddag zijn vier nieuwe confraters toegetreden tot de confrérie van het Ezelskruiske.  Traditioneel gebeurde dit opnieuw met de gekende ceremonie waarbij het verhaal van de pastoor die zijn koster aanstelde om het askruisje te geven op Aswoensdag aan de Kuurnse boeren werd overgedaan.  Dit jaar werden Katrien Messely provinciaal consullente bij de Landelijke Gilden van de Boerenbond, regio West-Vlaanderen, Rik Nuyttens die de rol van Tuur vertolkt in de groep rond Soupapke, plaatselijk KW correspondent en BRU – redacteur Nico Speleers en begrafenisondernemer Wim Vanwynsberghe opgenomen in de Confrérie. Het zijn stuk voor stuk mensen die Kuurne in hun hart dragen en de Ezelsgemeente positief in het daglicht stellen.