Foto NSK
Foto NSK

Het politiegebouw gelegen aan het weggevoerdenplein 1 te Kuurne heeft een nieuwe eigenaar.  Op maandag 28 juni heeft de politieraad van de PZ Vlas beslist om na 15 jaar het gebouw te hebben gehuurd, over te gaan tot de aankoop ervan.  Hiermee wil de politiezone een duidelijk signaal geven dat het ook in Kuurne wenst te investeren en er zijn sterke wijkwerking wenst te behouden.  Naast de gelijkvloerse verdieping wordt de PZ Vlas eveneens de eigenaar van vier parkeergarages.  “Van zodra de mogelijkheid zich aanbood om het politiegebouw te Kuurne aan te kopen hebben we geen minuut getwijfeld en meteen gestart met de aankoopprocedure”, aldus de Kuurnse politieraadsleden Bert Deroo, Marc Plets en Jeroen Dujardin, “Ondertussen is dit goedgekeurd door zowel het politiecollege als de politieraad.  Door de eigenaar te worden van een eigen politiepost kunnen we als zone nu nog meer werk maken van politiewerk op maat van de Kuurnse Bevolking.”  In de lokale politiepost te Kuurne worden 7 personeelsleden tewerk gesteld.  Met de aankoop gaat een prijskaartje gepaard van 590.000 euro.  “De definitieve ondertekening van het aankoopcontract is voorzien eind augustus, begin september”, vult burgemeester Francis Benoit aan, “Van zodra alles rond is, plannen we een grondige opknapbeurt, zowel vanbinnen als vanbuiten.  Het gebouw moet nog functioneler worden en een meer betere politielook krijgen, waar bezoekers op een professionele manier verder geholpen kunnen worden”, aldus de burgemeester.