wegenwerken
Foto : NGS

Indien de weersomstandigheden het toelaten, worden asfalteringswerken uitgevoerd op de R8 buitenring in Kortrijk op woensdag 17 en donderdag 18 februari. De toplaag van de buitenring wordt vernieuwd en plaatselijk wordt ook de eerste onderlaag meegenomen. De werfzone start vlak na de brugvoeg van de brug over de Leie en eindigt aan het kruispunt met de Kortrijksestraat.

Tijdens de werken wordt 1 rijstrook ingenomen op de buitenring. Het verkeer moet dus plaatselijk over 1 rijstrook. Deze werken worden uitgevoerd in de krokusvakantie om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De werken staan gepland voor woensdag 17 en donderdag 18 februari (onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden).
De herstellingswerken gebeuren met warm asfalt. Op die manier kunnen de werken op een kwaliteitsvolle manier in de winterperiode worden uitgevoerd.