Foto NSK
Foto NSK

Tweehonderd drieëntwintig bewoners en ongeveer even veel personeelsleden van de twee Kuurnse woonzorgcentra mogen weldra een kerstkaartje met daarop een persoonlijke boodschap verwachten.  Nu dit jaar voor de leerlingen van het eerste- en tweede jaar van het Spes Nostra geen kerstviering is voorzien willen de 351 leerlingen de bewoners en het personeel van de twee woonzorgcentra een extra warme Kerst aanbieden in de vorm van een gepersonaliseerd kerstkaartje.  “We staan ervoor bekend om een warme school te zijn.”, vertelt Nathalie Adyns, leerkracht godsdienst- wiskunde en co -voorzitter van de pastorale raad, “Verschillende goede doelen, zowel lokaal als globaal, kunnen jaarlijks op de inzet van onze leerlingen en ons korps rekenen.  Om het gemis in samenhorigheid, verbondenheid en warmte wat op te vangen, proberen we nu zoveel mogelijk warmte uit te stralen vanuit onze school.  We kozen ervoor om in deze moeilijker periode waarin we momenteel verkeren alle bewoners van de Kuurnse woonzorgcentra een persoonlijk kerstkaartje te bezorgen alsook alle personeelsleden. We vonden het belangrijk om onze leerlingen even te laten stilstaan bij wat zij ervaren als een eenzame kerst en wat dit voor deze mensen betekend. Ook het personeel vergeten we uiteraard niet en ook hen willen we bedanken voor hun extra tijd, aandacht en zorgzaamheid voor hun bewoners.”   In totaal werden 460 kerstkaartjes handgemaakt door de leerlingen en eveneens allemaal voorzien van een persoonlijk tekstje of wens binnenin.  Om ook het kerstgevoel optimaal te laten doorsijpelen op de school zelf zorgde de pastorale raad voor de nodige kerstlichtjes op de speelplaats.  Het initiatief van Spes Nostra werd alvast positief onthaalt door de twee woonzorgcentra die heel blij waren met het genomen initiatief.  Ondanks de kaartjes reeds werden geleverd aan de woonzorgcentra kunnen deze echter nog niet worden verdeeld gezien alle kaartjes eerst nog een kleine quarantaine moeten doorlopen zodat alles veilig blijft.