Extra veiligheidscamera's in Kuurne moet veiligheid in de omgeving van jeugdcentrum verhogen
Foto: NSK

Met de installatie van drie nieuwe veiligheidscamera’s in de onmiddellijke omgeving van het jeugdcentrum wil de gemeente Kuurne inzetten op meer veiligheid. Onder meer de inkom- en de fietsenstallingen van het jeugdcentrum krijgen daarbij extra digitale ogen wat moet resulteren in extra toezicht op het domein waar zowel de vrijetijdsdienst als het jeugdcentrum zijn gevestigd. “Het gebeurd wel vaker dat er melding wordt gemaakt over fietsdiefstallen op het domein”, legt burgemeester Francis Benoit uit,” Helaas is dit slechts het topje van de ijsberg gezien immers niet iedereen aangifte doet bij de politie. We noemen dit “dark numbers”. Om dit verder te voorkomen en omwille van de algemene veiligheid werden nu drie camera’s aangekocht ter waarden van 13. 393,10 euro door de gemeente Kuurne. Eerder werden ook al aan het zwembad en de sporthal camera’s geplaatst. De aankoop van deze drie nieuwe camera’s kadert immers in de ambities van het beleidsplan “Tijd voor ruimte” waarbij de focus op een Kuurne ligt waar iedereen zich ‘veilig’ voelt, zowel op gebied van verkeersveiligheid, criminaliteit als brandveiligheid.”, besluit de burgemeester.