Foto NSK
Foto NSK

Zondag 13 december is Aimé François Acton, ereburger van Kuurne sinds 2015 en laatste getuige en jaarlijks trouwe deelnemer aan de Leieslag te Kuurne op 102-jarige leeftijd in het ziekenhuis van Laken overleden.   Oud-strijder Aimé Acton, zelf woonachtig op een appartementje in Laken, miste van alle herdenkingen die in Kuurne plaatsvonden ter nagedachtenis van de Leieslag geen enkele.   De Brusselaar die deel uit maakte van het ‘Régiment Cycliste Frontière’ uit Verviers koesterde Kuurne diep in zijn hart ondanks hij in de omgeving van Kuurne heel wat strijdmakkers verloor tijdens de gevechten die er plaatsvonden tijdens de oorlog.  In 2015 ontving Aimé Acton uit handen van burgemeester Francis Benoit de erkentelijkheidspenning van de gemeente Kuurne als laatste getuige van ‘De Slag aan de Leie’ op 24 mei 1940.  Sinds een tiental dagen was Aimé opgenomen in het Lakense ziekenhuis omdat zijn algemene toestand er achteruit op ging.  Het isolement van de laatste maanden is hem uiteindelijk fataal geworden.

Foto NSK
Foto NSK