46 Kuur Icha 2 BR1In 2015 stopte Philip Vertriest als schooldirecteur in Kuurne en bouwde een leercentrum in Nicaragua waar nu dagelijks 75 kinderen en jongeren onderwijs krijgen (www.vzw-autentico.org).  Zijn liefde voor het lesgeven verging Philip echter niet in Nicaragua en dit zorgde ervoor dat de ex-schooldirecteur ook vanuit Nicaragua online les ging geven aan Vlaamse expat-kinderen in Brazilië, Senegal, Canada, Chili,…   “Nu ik wegens de coronapandemie terug in West-Vlaanderen ben ,wil ik ook hier niet stil zitten en daarom startte ik mijn eigen online school op”, vertelt Philipe, “Eigenlijk een kleine primeur gezien dit pas de tweede volledig online school in Vlaanderen is.   Met ‘Icha’ willen we kinderen en jongeren uitdagen, versterken, begeleiden en ondersteunen met een persoonlijk programma gegeven door sterke leerkrachten.  Online onderwijs zit immers in de lift en biedt extra kansen. Met het platform ‘icha’, afgeleid van ‘i challenge’ bieden we een antwoord op de grote vraag naar sterk online onderwijs.”   Oprichters van dit online leerplatform zijn Philip Vertriest en Johan Bossuyt.   Philip Vertriest werkt al vijf jaar als online leerkracht voor Vlaamse kinderen die in het buitenland verblijven.  Johan Bossuyt is daar in tegen pedagogisch adviseur.  Samen zetten ze nu hun schouders onder een performant platform voor kinderen en jongeren in binnen- en buitenland. “Voor elke student zal een individueel leertraject worden opgesteld  dat aansluit bij zijn of haar niveau en gericht is op de persoonlijke doelen of curriculum.”, gaat Johan Bossuyt verder, “Zo zorgen we ervoor dat tijd efficiënt wordt ingezet en het steeds boeiend en motiverend blijft.  Icha richt zich immers eerder op talenten dan op tekorten.  Het is de bedoeling om kinderen in de breedte te versterken en talenten te ontplooien.  Er worden zelfs unieke vakken aangeboden voor kinderen vanaf 10 jaar zoals Latijn, programmeren, Spaans,…  Dit kan natuurlijk enkel met sterke en innovatieve leerkrachten.  Onze leerkrachten worden dan ook gecoacht en technisch sterk ondersteund. Bovendien kunnen ze inhoudelijk en didactisch onze uitgebreide bibliotheek raadplegen. “  De vereiste om gebruik te kunnen maken van het online schoolproject Icha door studenten is beschikken over een laptop, headset en goede internetverbinding.

www.icha.be