Politiezones Arro Ieper, Grensleie en Spoorkin gaan over tot een samenwerkingsovereenkomst
Foto: FVL

Politiezones Arro Ieper, Grensleie en Spoorkin gaan over tot een samenwerkingsovereenkomst om hun regio sterker te maken voor bestaande en toekomstige uitdagingen. Deze overeenkomst krijgt de naam “Grens-West”.

Concreet worden in dit protocol afspraken gemaakt om de huidige vormen van samenwerking enerzijds in een kader vast te leggen en anderzijds verder uit te bouwen.

De drie zones delen de grens met Frankrijk en de daarbij horende problematieken, hierbij creëren zij een platform voor het uitwisselen van info en expertise die bijna de volledige West-Vlaamse grens met Frankrijk omhelst. Daarbovenop biedt Grens-West een oplossing voor de toenemende nood in gespecialiseerde functies, zoals een lokale computer crime unit en bijzondere middelen, zoals drones en voertuigen die uitgerust zijn met ANPR.

Voor interventiepolitie betekent dit bijvoorbeeld dat er wordt gewerkt met het principe van de snelst mogelijke hulp. Op vlak van verkeer vormt dit protocol een aanzet voor gecoördineerde acties en het uitwisselen van flitsvoertuigen.

Ook bijzondere situaties zullen de zones samen aanpakken. Tijdens crisissituaties en bij acute tekorten wordt er onderlinge ondersteuning voorzien. Elke zone blijft verantwoordelijk voor de invulling van de operationele basisdomeinen maar kan bij overmacht dus rekenen op de partners.

Grens-West is geen exclusiviteitsovereenkomst dat samenwerking met andere partners uitsluit. Het is ook geen fusie: de eigenheid van elke zone blijft bewaard.