Gunstige evolutie milieuvervuiling rond site Belcroom Roeselare
Foto: FVL

Captatieverbod op de Mandel en maatregelen binnen perimeter blijven aangehouden tot alle resultaten van grond- en wateronderzoek gekend zijn

In de nacht van zaterdag op zondag 11 oktober 2020 was er een zware brand in het bedrijf Belcroom in Roeselare. De firma brandde volledig uit. Vermits het om een metaalverwerkend bedrijf gaat, had dit water- en milieuverontreiniging tot gevolg.

Vandaag 14 oktober 2020 kwam de crisiscel onder leiding van de gouverneur terug bijeen, samen met de burgemeester, de brandweer, de medische diensten, de politie en logistieke diensten zoals Civiele Bescherming en technische dienst. Experten van de Vlaamse Milieumaatschappij en toxicoloog dokter Tytgat sloten ook aan. Alle actoren, zoals de hulpdiensten, provincie West-Vlaanderen, Stad Roeselare en externe partners, blijven nauw samenwerken om deze gebeurtenis het hoofd te bieden.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

Op de site houden de hulpdiensten de bedrijfszone en de omliggende perimeter nauwlettend in het oog. De brand is geblust en het bluswater is opgeslagen in externe tanks, er is geen externe uitstroom meer van chemische stoffen dankzij de grote inspanningen van alle hulpdiensten en externe partners. Dit gebeurt met alle aandacht voor de veiligheid en met nodige bescherming. Bovendien blijft, voor de veiligheid van de hulpdiensten, de brede zone van het bedrijf afgesloten voor alle verkeer, behalve voor de bewoners en de bedrijven van deze straten.

Milieuvervuiling in de waterlopen en in de bodem:

De resultaten van de staalnames die we op vandaag kennen, wijzen op een gunstige evolutie. Dit ook dankzij het feit dat de hulpdiensten hebben gezorgd dat er niet meer gecontamineerd water in de omgeving terechtkwam.

De vervuiling door de chemische stoffen in de waterlopen blijft afnemen. De Vlaamse Milieumaatschappij bevestigde dat de onderzochte waarden in de Mandel een aanzienlijke daling hebben gekend, maar nog altijd boven de grens zitten. Het captatieverbod blijft aangehouden door de gouverneur tot de waarden genormaliseerd zijn.

De Civiele bescherming nam grondstalen in de perimeter en deze resultaten zijn gunstig. Er wordt verder onderzoek gedaan in de waterlopen (ook in het slib), in de bodem op de site en in de omgeving van het bedrijfsgebouw.

Voor het hele grondgebied is het kraanwater drinkbaar, want er zit geen drinkwaterwinning op de vervuilde waterlopen.