In deze pandemietijd kampen meerdere crematoria met capaciteitsproblemen. Niet zozeer de technische capaciteit, maar vooral het vergunde quotum komt onder druk. Zo dreigden de crematoria van Kortrijk en Aalst in de loop van november hun maximum vergunde jaaraantal – respectievelijk 4.000 en 3.000 crematies – bereikt te hebben.

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Gisteren heeft het Vlaams Parlement een nooddecreet gestemd dat de crematoria toelaat om dit jaar +20% meer crematies te verzorgen. Dit decreet werd unaniem goedgekeurd over alle politieke partijen heen.

Voorzitter Eliane Spincemaille: “Met deze beslissing kan crematorium UITZICHT ook in de komende weken ten dienste blijven staan van de families uit de Zuid-West-Vlaamse regio. Het is immers van groot humaan belang dat deze families in hun meest nabije crematorium afscheid kunnen nemen.”

Crematorium UITZICHT telt vandaag reeds 3.750 crematies, of 17% meer dan vorig jaar. Het aantal covid-19-gerelateerde crematies neemt hand over hand toe. Deze week alleen al 17 covid-crematies. Dit komt stilaan aan de buurt van 30 tot 50 covid-crematies per week, zoals in de eerste coronagolf in april.