reddingsdienst kust
Foto: FVL

Dinsdagmorgen vond op het strand van De Panne een grootscheepse reddings- en communicatieoefening plaats, waaraan alle hulpdiensten deelnamen die tussenbeide komen wanneer er sprake is van een drenkeling of vermist persoon aan de Belgische kust. De reddingsoefening vond plaats op initiatief van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwe. De grote uitdaging lag vooral in de integratie van de corona maatregelen bij reddingen door hulpdiensten. Bij het redden van drenkelingen en vermisten aan de Belgische kust zijn niet minder dan 31 land-, zee- en luchtpartijen betrokken. De afstemming van acties en communicatie tussen de hulpverleningsinstanties is dan ook van cruciaal belang voor het succesvol afhandelen van een oproep.

Scenario oefening ‘Seacoast 2020′

Een mama is aan het wandelen met haar kindje langs de waterlijn in De Panne. Plots ziet ze op zee een botsing tussen een kiter en een RIB. Ze beslist om de noodcentrale 100 in te lichten. Ze keert terug naar haar zitplaats op het strand waar ze haar telefoon heeft achtergelaten. Bij terugkeer naar de waterlijn, waar ze haar kindje heeft achtergelaten, maar vindt het kind niet meer terug. Nu heeft ze wel haar gsm bij en doet onmiddellijk melding bij de noodcentrale 112.

De organisatoren konden achteraf terugblikken op een geslaagde oefening waarbij de corona maatregelen perfect werden nageleefd.

reddingsdienst kust
Foto: FVL

 

reddingsdienst kust
Foto: FVL