29 KUUR Minder bedeelde gezinnen BR1

Gezien maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen tijdens deze coronatijden extra uitgedaagd worden op vele vlakken, wil de gemeente Kuurne deze gezinnen een extra steuntje geven.  Zowel op vlak van vrijetijdsbeleving, spelen als bewegen is de coronaperiode immers een extra uitdaging voor hen.  Gezien deze gezinnen over het algemeen beschikken over minder knutselmateriaal, budget en mogelijkheden om hun kinderen op een leuke en zinvolle manier bezig te houden, besloot de Vlaamse Regering een financiële stimulans te geven aan de Huizen van het Kind om kwetsbare gezinnen hierin te ondersteunen.   Het Huis van het Kind Kuurne ontving daarvoor 1846,52 € voor de aankoop en verdeling van vrijetijdsmateriaal voor kwetsbare gezinnen.   “We verdelen de pakketten gericht via maatschappelijk werkers, de ouderbrugfiguur en de buurtwerker en bereiken hiermee zo 54 gezinnen”, legt schepen Bram Deloof uit, “Er werden zomerpakketten samengesteld met basis knutselmateriaal zoals tekenpapier, gekleurd papier, een goed set kleurpotloden en balpennen. Daarnaast zit er ook een mooi sprookjesboek in, stoepkrijt en scratchschijven om het buitenspelen te stimuleren. Ook ons boekje van ‘Huis van het Kind Kuurne’ met heel veel nuttige informatie voor de ouders en hun kinderen zit in het pakketje.  Op die manier informeren we de ouders over vrije tijd en ontspanning, kinderopvang, gezondheid en zorg in Kuurne.  Op die manier kunnen ze gemakkelijk de nodige diensten terugvinden.”  De gemeente Kuurne hoopt alvast hiermee een leuke aanzet te geven voor de zomervakantie van de 56 gezinnen.