Foto NSK
Foto NSK

Vrijdagmorgen is op het voorplein van het gemeentehuis te Kuurne een pop up zand speeldorp geopend voor kinderen.  Tot en met Kuurne kermis zal het pop up speeldorp alvast voor vele uren kinderspeelplezier gaan zorgen.  “In het verleden kregen we reeds meermaals de vraag om dergelijk speeldorp te gaan bouwen”, vertelt burgemeester Francis Benoit, “Gezien we dit jaar via het coronafonds een budget ter beschikking kregen, besloten we om een deel van dit geld te gaan investeren in een pop up speeldorp.   Het concept werd bedacht door Wouter Verbeke, voor de uitvoering ervan kreeg hij de hulp van een deel van het team die ook meewerkt aan de kinderfoor.  In het pop up speeldorp zitten iets meer dan 20 bomen verwerkt die afkomstig zijn van de voortuin van de pastoriewoning of het Vlaspark.”  Naast kinderpret kunnen ook de ouders tijdens het wachten plezier beleven aan de QR codes die in de omgeving van het pop up speeldorp terug te vinden zijn, gezien deze stuk voor stuk een vijf minuten durend verhaal vertellen geschreven door Wim Chielens.  Naast de bomen die verwerkt zitten in het pop up zandspeeldorp werd ook 22 ton zand aangevoerd voor uren speelplezier.  Het pop up speeldorp is onder verdeeld in enkele zones.  Zo heb je de zandkeuken, de zandput met schat en het parcours om te ravotten.  Het prijskaartje verbonden aan het pop up speeldorp bedraagt 5400 euro.