Justitie
Hoe lang moet je in dit land wachten om geschiedenis te mogen schrijven? In het dossier-Lahaut duurde het een halve eeuw vooraleer de gerechtelijke omerta doorbroken mocht worden. Maar: justice must be seen to be done. De parlementairen, de wetgever, de bevolking moeten de mogelijkheid krijgen te lezen waarom justitie faalde, wat er misliep, hoe en waarom die dingen konden gebeuren.

Auteur Walter De Smedt is een ervaren magistraat. Zo was hij achtereenvolgens openbaar aanklager, onderzoeks­rechter en strafrechter. Hij maakte als enige magistraat zowel deel uit van het Comité P, dat de politiediensten controleert, als van het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten.

Het boek verscheen bij Uitgeverij Kritak.