Houtvoorraad vat vuur in schuur te Anzegem
Foto: NDZ

Langs de Landergemweg is zaterdagavond vatte zaterdagavond een voorraad houtblokken vuur in één van de bijgebouwen. Dankzij de alerte reactie van de bewoner en de tussenkomst van de brandweer werd erger voorkomen en bleef ook de schade beperkt.

Het vuur werd zaterdag kort voor 20u opgemerkt en ging gepaard met hevige rookontwikkeling. “Op zeker ogenblik keek ik buiten en zag ik precies mist opkomen, wat ik op zich al vreemd vond voor de tijd van het jaar. Toen ik enkele ogenblikken later ook rook zag opstijgen uit de schuur, ben ik meteen naar buiten gelopen. Snel werd duidelijk dat de rook veroorzaakt werd door een hoeveelheid houtblokken die achteraan de schuur in brand stond”, vertelt eigenaar en voormalig gemeenteraadslid Ivan Delezie, die de komst van de brandweer niet afwachtte en meteen een bluspoging ondernam. “Met een poederblusser en verschillende emmers water slaagde ik erin om de vlammen neer te slaan, maar het vuur laaide telkens opnieuw op”. De brandweer van hulpverleningszone Fluvia kreeg het vuur snel onder controle en besliste om de smeulende houtvoorraad naar buiten te halen, zodat deze verder kon na geblust worden. De schade bleef beperkt tot de voorraad houtblokken, heel wat machines, boeken en andere spullen in de schuur bleven van de vlammen gespaard. Ook de schuur zelf bleef gevrijwaard. Hoe het vuur precies ontstond is niet meteen duidelijk. Mogelijks vatte de houtvoorraad vuur als gevolg van zelfontbranding.

Houtvoorraad vat vuur in schuur te Anzegem
Foto: NDZ