KUUR Woon-Zorg BR1

Ondanks gisteren de nationale veiligheidsraad het licht op groen plaatste om in beperkte mate opnieuw een aantal bezoekers toe te laten in woon-zorgcentra om op bezoek te gaan bij een eenzaam familielid, besliste de gemeente Kuurne deze versoepeling toch niet door te voeren op haar grondgebied.  “Tijdens het overleg met collega burgemeesters,W13 en schepen van welzijn Bram Deloof  is duidelijk geworden dat dit geen goed idee is”, verduidelijkt Kuurns burgemeester Francis Benoit, “Hoe hard eenzaamheid nu ook aanvoelt voor de bewoners van woon-zorgcentra moet bekeken worden om dit anders op te lossen.  Mensen binnen laten, als ze gezond zijn tijdens laatste 14 dagen, terwijl velen onder hen nog niet eens getest zijn houdt een veel te groot risico op besmetting in.   Daarom ben ik, W13 en onze schepen van welzijn Bram Deloof de mening toegedaan in een crisis waar de nood van zorg, materiaal en begeleiding zo groot is, dat het onverantwoord is om de deur van de woon-zorgcentra zo op een kier te doen.   Ik hoop alvast dat Vlaanderen als nog deze versoepeling verbied, zodat geen 300 aparte burgemeestersbesluiten nodig zijn.”  Als Vlaanderen dit niet doet, ziet Kuurne zich alvast verplicht om in overleg met de WZC’s zelf de nodige maatregelen te gaan nemen.