Food act KV Kortrijk

Nu de voetbalwedstrijden door de COVID-19 crisis niet meer kunnen doorgaan, blijft de aangekochte drankvoorraad onaangeroerd staan.  Om te voorkomen dat deze over datum zou gaan besliste KV Kortrijk om de frisdrank die zich nog in stock bevond in hun stadion te schenken aan Food Act 13.  KV Kortrijk leverde deze stock in het bijzijn van de speler Terem Moffi  aan Food Act 13.  Food Act 13 zorgt dat mensen in een kwetsbare situatie verse voeding krijgen.  Food Act 13 haalde in 2019 niet minder dan 300 ton verse voedseloverschotten op en verdeelde deze vervolgens via de verschillende voedselverdeelorganisaties in de regio naar mensen in een kwetsbare situatie. Ook tijdens de COVID-19 blijft Food Act 13 verse voedseloverschotten ophalen en verdelen. Food Act 13 vindt het in deze crisis uiterst belangrijk dat de werking blijft doorgaan. Samen met de droge voeding van de Voedselbank zorgt de verse voeding voor een daling van de foodkost voor mensen in een kwetsbare situatie. Food Act 13 startte de werking als regionaal voedseldistributieplatform in november 2018 op en dit in de schoot van W13, de welzijnsvereniging bestaande uit de 14 lokale besturen uit de regio en het CAW Zuid-West-Vlaanderen.  “De frisdrank was reeds aangekocht en daarom zocht KV Kortrijk een manier om de frisdrank een nuttige bestemming te geven in plaats van deze zomaar weg te gieten.”, vertelt Simon Clinckemaillie, Fanbase Manager van KV Kortrijk, “Food Act 13 dat een regionaal bereik heeft en via de verschillende organisaties heel wat mensen bereikt in een kwetsbare situatie leek ons het juiste platform om onze frisdrank aan te schenken.”  Het was aanvaller Terem Moffi van KV Kortrijk die de partij frisdrank mocht overhandigen aan het team van Food Act 13.