Foto NSK
Foto NSK

De samenwerkingsovereenkomst die de drie partners Rode Kruis, brandweer en de gemeente Kuurne eerder afsloten om van Kuurne een hartveilige gemeente te maken liep eind vorig jaar ten einde.  Om het toegekende label verder te kunnen behouden beslisten de drie partners om samen verder werk te maken van een hartveilige gemeente.  Dinsdagavond werd deze samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd en ondertekend door de drie partners.  Daar bovenop gaven zowel de leden van het College van Burgemeester en Schepenen, de Gemeenteraadsleden en de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst het goeie voorbeeld door zelf een heropfrissingscursus te volgen na de ondertekening van de overeenkomst.  De volgende gratis opleiding reanimeren en defibrilleren staat in Kuurne ingepland op dinsdag 3 maart.  Inwoners die de opleiding willen volgen die zal plaatsvinden van 19 tot 22 uur in de brandweerkazerne, kunnen zich gratis schrijven via sociaalhuis@kuurne.be of 056/73 70 11.