Controle op parkeerkaarten voor mensen met een beperkingBij een korte controleactie tegen misbruik van parkeerkaarten voor mensen met een beperking dinsdagmiddag bleek bijna de helft van de gecontroleerde bestuurders niet in orde. De actie vond plaats op een Brugse parking met een brede strook parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. Van de 15 gecontroleerde chauffeurs bleken in anderhalf uur tijd 7 kaarten onrechtmatig gebruikt. Eén van hen had een kleurenkopie op zak. Een andere bestuurder gebruikte de speciale parkeerkaart van een familielid die al 10 jaar overleden was. De 6 authentieke kaarten werden ingehouden en worden bezorgd aan de FOD Sociale Zekerheid. De bestuurders krijgen ook een boete van 116 euro. Voor de persoon die een kopie maakte, hangt er nog een gerechtelijk staartje aan vast. Politie Brugge organiseert dergelijke acties om mensen erop attent te maken dat het wel degelijk verboden is om een parkeerkaart voor mensen met een beperking te gebruiken als de houder van de kaart zich niet in de wagen bevindt.