Foto NSK
Foto NSK

Zondagmorgen vond in buurthuis ‘t Senter Toast Literair plaats, een combinatie van een verzorgt ontbijt met aansluitend een optreden.  Dit jaar nam tralalie de animatie voor zich.  Een cabareteske voorstelling gebracht door Bert Ostyn,  waarbij hij onder meer piano, viool en accordeon speelt en liederen zingt en daarin het verhaal brengt over het leven en de liefde, over het kleine verdriet en de grote lach…    Vanaf de eerste minuut wist Bert Ostyn dan ook alle aanwezigen mee te nemen in zijn optreden die ook ditmaal doorspekt was met humor.   De plaatselijke afdeling van het Davidsfonds blikt alvast terug op een zeer geslaagde Toast Literair die dit jaar nog meer mensen wist te lokken dan voorgaande edities.