De komende jaren wordt Kortrijk geleidelijk met fiber (= glasvezel) bediend en krijgt een groot aantal bedrijven en gezinnen toegang tot het vaste communicatienetwerk van de toekomst. Vandaag zijn al 7 bedrijvenzones uitgerust met fiber, waardoor al meer dan 700 bedrijven aansluitbaar zijn op fiber van Proximus. Met het project ‘Fiber voor Kortrijk’ is Proximus de eerste operator die fiber niet alleen in nieuwe verkavelingen brengt, maar ook helemaal doortrekt tot in bestaande woningen. Tegen einde 2021 zal Proximus fiber hebben uitgerold tot aan meer dan 7.000 woningen en bedrijven in Kortrijk.

In de komende jaren zullen het dataverkeer en de digitale diensten exponentieel blijven groeien, vooral onder impuls van video- en cloudapplicaties en het ‘internet of things’. Als pionier op het vlak van netwerktechnologieën wil Proximus anticiperen op de behoeften van zijn klanten en zijn infrastructuur klaarmaken voor de toekomst. Daarom lanceerde Proximus, al jaren pionier op het gebied van fiber, in december 2016 het investeringsplan ‘Fiber voor België’, om fiber uit te rollen naar het merendeel van de bedrijven en stedelijke centra in België.

Fiber is het ultieme breedbandnetwerk van de toekomst, voor zowel residentiële als professionele klanten. Met fiber kunnen alle gezinsleden tegelijk surfen, video’s streamen en online gamen zonder vertraging of kwaliteitsverlies. Ze krijgen ook het scherpste beeld op alle schermen. Fiber is bovendien de ideale oplossing voor professionele klanten: ze benutten alle mogelijkheden van de digitale economie en blijven concurrentieel, wendbaar en innovatief dankzij toekomstzekere, betrouwbare en schaalbare technologieën. De hoge snelheid vergemakkelijkt de adoptie van nieuwe manieren van werken en technologieën zoals artificiële intelligentie, data analytics, verbonden objecten of VR.

Uit financieel en operationeel oogpunt is het zeker een verstandige keuze om de uitrol van fiber voor bedrijven te combineren met de uitrol in bestaande woningen in stedelijke gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. Dat is trouwens wat Proximus in Kortrijk zal doen: fiber gelijktijdig voor residentiële en professionele klanten uitrollen. De uitrol van fiber biedt de inwoners en bedrijven van Kortrijk een belangrijke troef: zij krijgen toegang tot de meest geavanceerde digitale diensten, wat de groei en de tewerkstelling in de stad en de regio ten goede zal komen. Dit vaste netwerk van de toekomst opent ook een wereld van nieuwe mogelijkheden voor de verdere digitalisering van Kortrijk als ‘smart city’. In de toekomst zullen fibernetwerken overal een essentieel onderdeel worden van de stedelijke infrastructuur, net als water of elektriciteit.

Met het oog op de uitrusting met fiber heeft Proximus Kortrijk opgedeeld in 3 zones. De uitrol verloopt in verschillende fasen, altijd in overleg met het stadsbestuur.

  • In 2019 is Proximus gestart met de dimensionering van het voedingsnetwerk.
  • In 2019-2020 komen de verschillende zones aan de beurt
  • Tegen einde 2021 zal Fiber in Kortrijk uitgerold zijn tot aan meer dan 7.000 aansluitbare woningen en bedrijven, waaronder ongeveer 2.000 nieuwbouwwoningen in nieuwbouwprojecten (zoals Project Barco Theodor Sevens, residentie Reepkaai, K-Tower Diksmuidekaai).

De impact van de werken wordt tot het minimum beperkt. Proximus voert vóór de aanvang van de werken een analyse uit om de uitrol te optimaliseren en zal zoveel mogelijk opteren voor gevelbevestiging in plaats van ondergrondse installatie, vooral in dichtbebouwde zones. Zo hoeft men slechts een beperkt aantal straten en trottoirs open te breken en verloopt de uitrol ook veel sneller en met beperkte hinder voor de bewoners. Proximus zal open en transparant communiceren met alle bewoners en ondernemingen in de zones waar fiber wordt uitgerold. Proximus neemt met elk bedrijf individueel en proactief contact op om te kijken welke fiberoplossing het best past bij hun specifieke noden. De bewoners worden uitvoerig over de uitrol en de voordelen van fiber geïnformeerd via een communicatieplan op maat van de inwoners, met onder meer een 0800-nummer, informatie in de shops en lokale infosessies. Ook over de commerciële voordelen wordt uitgebreid gecommuniceerd.
Proximus