Foto NSK
Foto NSK

Iets meer dan 600 sympathisanten hebben zondagavond de gesneuvelden en oorlogsslachtoffers van de beide wereldoorlogen herdacht te Kuurne.  Het was reeds voor de vierde maal dat het gemeentebestuur en het gemeentelijk Leieslagcomité de handen in elkaar sloegen en de fakkeltocht organiseerden die zoals alle voorgaande edities een apotheose kende op de Kuurnse begraafplaats ter hoogte van de diverse graven van de oorlogsslachtoffers, waar een bezinningsmoment plaatsvond waarbij alle religies vertegenwoordigd waren.  Voor de gelegenheid was er op de begraafplaats ook klank en sfeerverlichting voorzien en werden alle namen van de gesneuvelden voorgelezen.    Daarnaast werd ook het verhaal gebracht van de Kuurnse Julien Mailfait die op het ogenblijk dat hij stierf amper 20 jaar was en gefusilleerd werd door de S.S..    Een koor begeleidde het bezinningsmoment die er plaatsvond.   Het herdenkingsmoment werd afgesloten met de bedeling van gratis soep aan alle aanwezigen aan de uitgang van de begraafplaats.

Foto NSK
Foto NSK
Foto NSK
Foto NSK
Foto NSK
Foto NSK