Kunstencentrum BUDA ontving op het filmfestival van Cannes de Europa Cinemas Innovation Prize 2019 voor zijn acties om kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare posities te betrekken bij de arthouse cinema en zoekt nu extra middelen om die acties rond sociale duurzaamheid verder te zetten. Kristof Jonckheere: “Deze prijs stimuleerde ons om te blijven investeren in dit domein van zorg, welzijn en armoede. Om deze beleidslijnen verder te kunnen uitbouwen, beslisten we om de som van € 10.000 die aan de Innovation Prize 2019 vast hangt, onder te brengen in een nieuw (sociaal) Film Fonds. Aanvullend wordt nog een zelfde bedrag bijeen gezocht bij  bedrijven, organisaties, serviceclubs en talloze individuele filmliefhebbers. Vanaf 2020 moet dat Fonds jaarlijks € 20.000 samenbrengen.”

Dat blijkt ook te lukken. BARCO engageerde zich om de volgende 3 jaar telkens € 5.000 te investeren, accountantskantoor Alaska doet dat met jaarlijks € 1.000. Maar ook informaticabedrijf Savaco en serviceclub Lions Kortrijk Leie stapten dit jaar al in. In ruil krijgen ze logovermelding op de filmschermen. Daarnaast ondersteunen ook particuliere filmliefhebbers het project. Jan De Spiegelaere, die vanuit het Streekfonds de giften verzamelt: “De voorbije weken ontvingen we al € 2.000 op BUDA’s’s projectenrekening. Mensen die € 50 of meer doneren, krijgen daarvoor een fiscaal attest waarbij ze ongeveer 45% via hun belastingen terugkrijgen.”

Ook Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne tekende present: “Ik vind het geweldig dat een kunstenhuis als BUDA, toch één van de culturele sterkhouders van Kortrijk, zich ook engageert op maatschappelijk vlak. Met dergelijke spelers krijgen we in december niet alleen De Warmste Week, maar wie weet op termijn ook De Warmste Stad.”

Buda