Nieuwe campagne tegen modder op de weg in West-Vlaanderen
Foto: FVL

Elk jaar opnieuw zorgt de oogstperiode voor vervuilde en vaak gevaarlijke wegen. Naar aanleiding van de zware verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000, waarbij 3 dodelijke slachtoffers vielen, werd in 2001 de campagne “Modder op de weg” uitgewerkt.

Doelstelling van deze campagne is de landbouwwegen tijdens de oogstperiode proper en vooral veilig te houden. Pijlers hierbij zijn het ter beschikking stellen van aangepaste signalisatie van de landbouwers om de weggebruikers te waarschuwen indien de wegen bevuild zijn en het maken van duidelijke afspraken tussen de landbouwers, gemeente en politie.

In het kader van deze campagne nemen de landbouwers vooral zelf hun verantwoordelijkheid op en zorgen voor een effectieve en veilige manier voor het reinigen van de beslijkte wegen. Dit resulteert niet alleen in een veilige oogst voor de landbouwer zelf, maar worden ook de weggebruikers efficiënt gewaarschuwd voor mogelijke gevaren.

Deze campagne, die jaarlijks loopt van 1 september tot en met 31 december, steunt op het gebruik van aangepaste signalisatie om de weggebruikers te waarschuwen en de veiligheid van de landbouwers tijdens het reinigen van landbouwwegen te verhogen. Vandaag werd in Spiere Helkijn, op het landbouwbedrijf van de heer Jean-Pierre Maes de campagne voorgesteld door gouverneur Carl Decaluwé in aanwezigheid van Yasmine Vanavermaete, hoofdcommissaris van de politie en de korpschef van de politiezone Mira.

Tips voor weggebruikers
Breng begrip op voor landbouwers die hun oogst moeten binnenhalen en hou rekening met het extra verkeer die hierdoor ontstaat.
Wees voorbereid op eventueel vuile wegen in gebieden met veel landbouwbedrijven en/of velden. Pas uw snelheid aan en sla waarschuwingen betreffende slipgevaar niet in de wind.