Foto NDZ
Foto NDZ

Kort na de middag kreeg de brandweer van hulpverleningszone Fluvia diverse meldingen over een milieuvervuiling op het kanaal Bossuit – Kortrijk. Eens ter plaatse bleek het vermoedelijk om mazout te gaan, die als een dunne film op het wateroppervlak dreef. De brandweerlui vernevelden eerst vanop de oever een speciaal detergent die de vervuiling afbreekt, maar kregen even later versterking van collega’s die ook per boot in de aanval gingen tegen de milieuvervuiling . Wie of wat de vervuiling precies heeft veroorzaakt, is niet duidelijk.