Foto FVL
Foto FVL

Onder de slogan “Aan het stuur en high? Rijbewijs bye bye!”, zo heeft deze week de politiezone Arro Ieper haar nieuwste verkeerscampagne voorgesteld. Een weinig genuanceerde slogan, misschien ietwat controversieel, maar vaak hebben deze de meeste impact. En dat is wel nodig voor het thema waarrond we willen sensibiliseren: drugs in het verkeer Ook in de Politiezone Arro Ieper word men er meer en meer mee geconfronteerd.

Al sinds begin dit jaar is het een hot topic in de media. In januari bleek uit de VerkeersONveiligheidsenquête van Vias Institute dat 5 % van de ondervraagden minstens één keer per maand onder invloed van illegale drugs rijdt. Ter vergelijking: 7 % van de ondervraagden geeft toe minstens één keer per maand onder invloed van alcohol achter het stuur te kruipen. Daarmee vormt drugs in het verkeer een bijna even grote bedreiging als alcohol in het verkeer. Vooral jongeren zijn gevoelig voor deze problematiek.

In juni werden deze resultaten bevestigd door een onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Uit dit onderzoek blijkt dat 17% van de jongeren tussen 18 en 29 jaar nog achter het stuur zou kruipen als ze drugs hebben ingenomen. De risico’s schrikken hen duidelijk minder af. In het licht van deze resultaten werd de Vlaamse campagne “Don’t do drugs and drive” gelanceerd, met ondersteuning van bekende DJ’s, clubs en festivals.

In samenwerking met de verkeersdienst werd besloten om de jaarlijkse preventiecampagne in deze richting te duwen aangezien zij ook al eerder signalen gaven dat drugs in het verkeer binnen onze politiezone een opkomend probleem is.

Boodschap
Met de slogan “Aan het stuur en high? Rijbewijs bye bye!” willen we enerzijds en duidelijk signaal geven dat er voor drugs in het verkeer een volledige nultolerantie geldt en dat “high aan het stuur” absoluut een no-go is. Het brengt enkel en alleen risico’s met zich mee, aangezien je nooit echt kan voorspellen wat voor invloed de drug precies heeft op je lichaam.

Anderzijds willen we een aantal misvattingen uitklaren, waarvan zowel onze verkeersdienst, het parket en de hulpverlening in de regio vinden dat ze vaak terugkomen. Één van de misvattingen is de strafmaat. Voor drugs in het verkeer gelden namelijk stengere straffen dan voor alcohol. Ook de impact van de stoffen op je lichaam wordt vaak onderschat: hoe lang de stoffen in je lichaam blijven en vanaf wanneer je weer aan het stuur kan kruipen. Het CGG Largo en Drugs Expertise Team Westhoek wijzen erop dat het in dit geval belangrijk is om je te informeren. Hiervoor kan beroep gedaan worden op henzelf, maar er bestaan ook heel wat betrouwbare sites waar je informatie kan inwinnen.

Verspreiding
De campagne zal bekend gemaakt worden via de eigen website en via de sociale media van de politiezone. Daarnaast wordt de campagne bekend gemaakt via affiches, flyers en diverse gadgets. Er wordt ook verwezen naar de website van onze politiezone waar info te vinden is met betrekking tot betrouwbare websites en hulpverlening. Doorheen de zomer zullen de misvattingen op digitale wijze uitgeklaard worden. Als eerste evenement om de campagne promoten hadden we het oog op de Heksenstoet in Beselare op 28 juli, waar de politie zich naar goede gewoonte – in samenwerking met de organisatie en andere veiligheidspartners – tot in de puntjes heeft voorbereid om alles veilig te laten verlopen. Een nieuwigheid dit jaar is dat dankzij nieuwe technologieën zoals drones de bezoekers in real-time op de hoogte kunnen
gebracht worden van mogelijke problemen, zoals verkeersdrukte en dergelijke …

Als aanvulling op deze hoge politie-inzet voorzien we een infostand ter hoogte van Koer Bayart waar je niet alleen ‘oli-fantastische gadgets’ kan winnen van deze nieuwe campagne, maar waar je ook terecht kan voor gevonden voorwerpen, verdwaalarmbandjes voor de allerkleinste ‘heksjes’ en andere preventietips.

De campagne wordt gedurende een volledig jaar verder gepromoot tijdens onze infostanden op onder andere Festival Dranouter, de avondmarkt in Dadizele, Frietrock Ieper, Zonnebatjes …

Betrouwbare info nodig?
Vragen over tabak, alcohol en andere drugs? Je kan altijd terecht bij:
www.cgglargo.be
www.detwesthoek.be
www.druglijn.be
Wil je meer weten over veilig in het verkeer?
www.veiligverkeer.be