Foto NSK
Foto NSK

Op zondag 26 mei zet de gemeente Kuurne vijftien stembureaus op om alles in goede banen te leiden, meteen goed voor 75 stemhokjes die eveneens allemaal dienen bemand te worden.  Naast een voorzitter en een secretaris zijn binnen elk bureau ook vier bijzitters actief en dat leverde dit jaar duidelijk een groot probleem op gezien daardoor het schoolfeest van de gemeentelijke Pienterschool driegde in het water te vallen waarop het oudercomité van de Pienterschool haar protest kenbaar maakte bij het gemeentebestuur.  “Het is de eerste keer dat we dergelijke problemen ondervinden bij een verkiezing”, verduidelijkt burgemeester Francis Benoit, ” Voor de rekrutering van voorzitters en bijzitters zijn we gebonden aan bepaalde beroepscategorieën. We schoven vijf geboortejaren naar voor, verschillend dan die van de laatste verkiezingen.  We hebben echter gemerkt dat  soms twee ouders uit een gezin daarbij werden opgeroepen, waardoor we onze lessen hebben getrokken uit dat probleem en naar de toekomst toe een andere manier van rekrutering willen gaan handteren.  Een ander probleem die zich ditmaal stelt is dat  zeven van de twintig leden van de ouderraad van de Pienterschool werden opgeroepen waardoor hun schoolfeest zo dreigde in het water te vallen.  Gezien dit zeker de bedoeling niet kan zijn besloten we de koppen bij elkaar te steken over de partijgrenzen heen op zoek naar een passende oplossing.” De gemeentelijke Pienterschool kan alvast op haar beide oren slapen gezien deze oplossing ook werd gevonden in de vorm van Francis Benoit, Jan Deprez, Aline Derez, Etienne Vancoppenolle, Bart Vroman en Filip Vanhauwaert die zich vrijwillig opgaven om als bijzitter te zitten op verkiezingszondag zodat alle leden van de ouderraad van Pienter zich volledig kunnen gaan focussen op het schoolfeest.