politie schiettraining in Rista
Foto: FVL

De Politiezone RIHO, Politiezone VLAS, Politiezone Midow en Politiezone Grensleie maken voor hun opleidingen geweldsbeheersing en schietonderricht gebruik van het sport- en schietcomplex Rista. Het complex dat in september vorig jaar werd geopend, is gelegen in de Piljoenstraat te Roeselare en men kan er terecht voor sportschieten, katapultschieten, judo, gevechtssport (zelfverdediging).

Op dinsdag 14 mei hielden deze politiezones een gezamenlijke training, dit in het kader van de omzendbrief betreffende met betrekking tot het optreden bij AMOK-incidenten.

De essentie van de specificiteit van een AMOK-procedure behelst enerzijds het onmiddellijk in plaats stellen van de eerste beschikbare middelen en anderzijds de snelheid van tussenkomst van de interveniërende ploegen om de dader in zijn handelingen te stoppen. Eerst de handelingen van de dader stoppen, dan evacueren. De training is opgebouwd in drie luiken: schieten, theorie in de vorm van droogtraining en rollenspelen.

De trainingen worden gegeven door de monitoren van de verschillende zones aan de operationele medewerkers van de respectievelijke zones door elkaar.

De trainingen worden op bepaalde dagen ook opengesteld voor de leden van de veiligheidscellen en verantwoordelijken van de disciplines D1 (brandweer) en D2 (medische discipline) die als observator de training kunnen volgen.
Op deze wijze krijgen deze disciplines ook een notie van hoe de politie in dergelijke situaties optreedt en komt dit de samenwerking enkel maar ten goede.

Het organiseren van trainingen en schietoefeningen op deze locatie is voor iedereen een win-win situatie, “het is trouwens voor sommige politiezones moeilijk om een geschikte locatie te vinden voor dergelijke oefeningen.” Weet hoofdcommissaris Luc Deryckere van Arro Ieper. Daarnaast heeft ook niet elke politiezone de middelen om dergelijke ruimte en middelen aan te kopen, door gebruik te maken van de lokalen van vzw Rista tijdens de weekdagen tot 17.00 ‘s avonds door de verschillende politiezones worden de lokalen optimaal benut. Ook de afstand voor de verschillende zones is relatief kort, zodat ze, in geval van nood, de oefeningen kunnen stopzetten om zich naar hun zone te begeven.

Politie oefening
Foto: FVL