Nieuw commandovoertuig en voertuig met daksignalisatiepaneel voor Politiezone RIHO
Foto: FVL

Politiezone RIHO beschikt voortaan over een commandovoertuig dat uitgerust is met meerdere radioposten, voldoende schrijftafels en internetverbinding om camerabeelden binnen te halen. Het voertuig kan zowel monodisciplinair als multidisciplinair ingezet worden om interventies, grootschalige evenementen, manifestaties of calamiteiten te coördineren. Het voertuig kan ook ingezet worden binnen het kader van de samenwerking WVL4, het samenwerkingsverband tussen de politiezones RIHO, Vlas, Polder en Westkust. Politiezone RIHO blikt hiermee reeds vooruit naar de toekomst waarbij grotere politiezones mogelijks een feit zullen worden. De kostprijs van de commandowagen bedraagt €80.000 incl. BTW.

Daarnaast heeft politiezone RIHO ook geïnvesteerd in een nieuw voertuig met daksignalisatie. Dit voertuig kan ingezet worden bij zware ongevallen met grote verkeershinder, bij controleacties en bij grote evenementen. Dit voertuig kan eveneens ingezet worden binnen het kader van de samenwerking WVL4, het samenwerkingsverband tussen de politiezones RIHO, Vlas, Polder en Westkust. De kostprijs van het voertuig bedraagt €84.000 incl. BTW.

Nieuw commandovoertuig en voertuig met daksignalisatiepaneel voor Politiezone RIHO
Foto: FVL
Nieuw commandovoertuig en voertuig met daksignalisatiepaneel voor Politiezone RIHO
Foto: FVL