Foto NSK
Foto NSK

Na een bevraging op de wijk Meihoek heeft de gemeente Kuurne zaterdagmorgen een nieuw buurtspeelpleintje geopend op de woonwijk die drie jaar terug in gebruik werd genomen.  Naast enkele speeltuigen die er werden geplaatst op een kunstgrasveld en een klimtotempaal, zorgde de gemeente ook voor wat sportinfrastructuur in de vorm van een voetbalveld die werd ingepland in het aanwezige bufferwaterbekken.  Met de realisatie gaat een prijskaartje gepaard van 12.000 euro.  De gemeente denkt er tevens aan om in de toekomst het aanwezige plein nog verder uit te breiden met sportmogelijkheden.