Foto NSK
Foto NSK

Negenentwintig cursisten worden reeds enkele zaterdagvoormiddagen in het Slot gelegen in natuurdomein de Groene Long te Kuurne klaargestoomd om een eigen moestuin op te starten.  Met dit initiatief wil Carpe Diem Kuurne het houden van een moestuin promoten.   Tijdens deze zaterdagvoormiddagen zorgt een lesgever voor een praktische uiteenzetting en begeleiding over plaats en bodem, teelt en rassenkeuze, planning, verzorging, bemesting, bestrijding van belagers, oogstmomenten, ….  Daarnaast worden ook alle cursisten voorzien van een moestuinpakket met zaden en planten zodat wat aangeleerd werd ook in de praktijk kan omgezet worden.  Een nieuwe trend vanaf dit jaar is alvast dat ook vrouwen meer en meer de weg naar het houden van een moestuin hebben gevonden.  De dames zijn dan ook goed vertegenwoordigd tijdens de lessenreeks.  De jeugd daar in tegen is dan weer de grote afwezige tijdens de lessenreeks.   Ook dit jaar diende Carpe Diem opnieuw cursisten die zich wilden inschrijven voor het lessenpakket te weigeren gezien per sessie slechts 29 personen zich kunnen inschrijven.