000 Wereldwaterdag_De Gaverskopie195 schoolkinderen uit Harelbeke die in het vijfde leerjaar zitten kwamen op vrijdag 22 maart langs voor interactieve dag in het waterproductiecentrum De Gavers en dit naar aanleiding van Wereldwaterdag.  Daar legden medewerkers van De Watergroep hen uit hoe oppervlaktewater omgezet wordt in drinkwater.  Via een fotozoektocht leerden de kinderen hoe het drinkwater dat bij hen thuis uit de kraan komt, gezuiverd wordt in het waterproductiecentrum. Bij de verschillende haltes op hun route stond een medewerker van De Watergroep klaar om hen uitleg te verschaffen over alle stappen van het productieproces. Aan de hand van proefjes konden de kinderen zelf ervaren hoe drinkwater gemaakt wordt. Zo vertrokken ze bij het startpunt met ‘vervuild’ water en eindigden ze met drinkwater dat ze zelf gezuiverd hadden.  Tot voor 1995 werd de regio Kortrijk-Harelbeke van drinkwater voorzien via grondwater opgepompt uit de belangrijke watervoerende laag van de carboonkalk in het zuiden van de provincie. Om de watervoerende lagen van de carboonkalk te sparen, het stijgende verbruik in de provincie op te vangen en de provincie West-Vlaanderen minder afhankelijk te maken van leveringen door andere drinkwatermaatschappijen, werd in het voorjaar van 1995 de oppervlaktewaterwinning langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in dienst genomen.  In een eerste fase werd hier 15.000 kubieke meter drinkwater per dag geproduceerd. Vanaf juni 2005 kon door bijkomende investeringen in een tweede productielijn dit volume worden opgetrokken tot 30.000 kubieke meter per dag.  Het Scheldewater ondergaat in het waterproductiecentrum een voorbehandeling totdat het de kwaliteit van zwemwater bereikt. Het wordt dan afgevoerd naar de Gavervijver voor een verblijftijd van 4 maand. Als laatste zuiveringsstap gaat het water terug naar het productiecentrum voor de nabehandeling.