Foto NSK
Foto NSK

In navolging van Lendelede en Kortrijk heeft nu ook de gemeente Kuurne als laatste gemeente binnen de politiezone Vlas het SAVE-Charter ondertekend.  Het was burgemeester Francis Benoit en schepen voor mobiliteit Francis Watteeuw die samen met hoofdinspecteur Bjorn Bouckaert van de PZ Vlas en Paul Vande Walle van de vereniging van ouders van verongelukte kinderen het charter ondertekenden.   Daarmee is Kuurne meteen de 101 ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekend.  Met de ondertekening van het charter wil Kuurne een duidelijk signaal geven dat de gemeente zich verder wil gaan inzetten voor meer verkeersveiligheid.  De voorbije legislatuur heeft Kuurne reeds fors ingezet op de fiets en deze koers wil de gemeente verder blijven varen om het fietsen verder aantrekkelijker en veiliger te maken op hun grondgebied, met extra aandacht voor de schoolomgevingen in het centrum in het bijzonder