Foto NSK
Foto NSK

Artykid, de eigenzinnige Kuurnse versie van de Vlaamse Kunstendag voor Kinderen lokte deze morgen een 180 – tal kinderen richting de diverse workshops die georganiseerd werden op een zestal locaties verspreid over Kuurne.  Via deze kunstendag wil de gemeente Kuurne en de cultuurraad kinderen en jongeren spelenderwijs laten kennismaken met, maar vooral ook laten deelnemen aan kunst in al zijn vormen.  De kinderen konden deze morgen onder meer terecht in het Dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard, VBS St. Michiel, de Centrumschool, ’t Slot, skatepark JanSan en Galerij Depypere. Nieuwe concepten zoals 3D-printen, bloemkunst en grime … werden deze morge afgewisseld met toppers uit het verleden, zoals yoga, bak- en naaiatelier, schilderen..  Dit jaar was Artykid toe aan zijn vierde uitgave.

Foto NSK
Foto NSK