Herstellingswerken aan de sluis in Menen zijn gestart
Foto: FVL

Aan de sluis te Menen is De Vlaamse Waterweg nv gestart met werken. De sluizen in Menen worden drooggezet en grondig aangepakt.

Er worden herstellingen aan de deuren uitgevoerd, de omloopriolen en de sluiskolk worden grondig gekuist en er zijn werken aan de elektromechanica voorzien. Deze geplande herstellingswerken zorgen ervoor dat onvoorziene, langdurige stremmingen met veel hinder voor het scheepvaartverkeer in de toekomst vermeden kunnen worden.