Campagne Veilig Motorrijden gestart
Foto: FVL

Op 28 april 2018 gaf Gouverneur Decaluwé het startschot van de vierde editie van de verkeerscampagne Veilig Motorrijden. Op die dag organiseerden de politiezones RIHO en Gavers een sensibiliseringsdag. Speciaal voor deze dag werd een parcours uitgestippeld verspreid over landelijke, verstedelijkte en kronkelende wegen. Verspreid over dit parcours konden de deelnemende motorrijders op diverse locaties behendigheidsproeven uitvoeren. De VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen wil met deze campagne de verkeersveiligheid van de motorrijders onder de aandacht brengen. De motorrijders konden heel wat opsteken uit de behendigheidsproeven die ze konden uitvoeren alsook het beheersen van de motorfiets die door de Verkeerspolitie werd voorgesteld.

De Verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid toont een daling van 1,3% voor de verkeersongevallen met motorfietsen in 2017. Er vielen 65 dodelijke slachtoffers te betreuren onder de motorfietsers, wat een laagterecord is sinds het registreren van deze gegevens. In West-Vlaanderen daalde het aantal verkeersongevallen met motorfietsen met 6,9% en lag het aantal dodelijke slachtoffers op 15. Dit laatste cijfer betekent een stijging ten opzichte van 2016 en is ook het hoogst genoteerde cijfer voor de Vlaamse provincies.

Campagne Veilig Motorrijden

De inzet op preventie, bewustwording en een positieve gedragsbeïnvloeding van de motorrijders zelf én ook de andere weggebruikers blijft noodzakelijk. De campagne Veilig Motorrijden van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen speelt hierop in met behulp van volgende pijlers:

  • De noodzaak aan een goed onderhouden motorfiets
  • Het belang van de perfecte en veilige uitrusting voor de motorrijder
  • De rijvaardigheden van de motorrijder en het beheersen van de motorfiets
  • De aandacht voor het defensief motorrijden
  • De verbetering van de kennis van de wegcode

Daarnaast wil de campagne ook de aandacht van alle weggebruikers vestigen op de motorrijders als mede – verkeersdeelnemers om de hoffelijkheid onder alle weggebruikers te stimuleren. Gouverneur Decaluwé vraagt alle lokale politiezones en de federale wegpolitie in het kader van deze campagne een verhoogd toezicht op de motorrijders uit te oefenen. Tot 1 november 2018 focussen de politiecontroles zich op het respecteren van de wegcode, alcohol- en druggebruik en het dragen van de verplichte veiligheidskledij.