Foto FVL
Foto FVL

In Heuvelland (Wijtschate) zijn sinds maandag archeologische opgravingen van start gegaan op de site waar na het zomerverlof een nieuwe verkaveling zal worden ingepland. Het is een zeer waardevolle site uit WO I waar nog nooit eerder de grond werd bewerkt. Doel is om Hill 80 (Heuvel 80) bloot te leggen. Het is een unieke Duitse site, die tijdens de Eerste Wereldoorlog een Duits bolwerk was, uitgebouwd rond een molen. Aansluitend is een complex stelsel van loopgraven aangelegd. De initiatiefnemers zochten 140.000 euro van ‘de crowd’ om het project te kunnen realiseren. Uiteindelijk bracht de crowdfunding bijna 180.000 euro op. Ruim voldoende dus om de site bloot te leggen. Het meeste geld kwam uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, gevolgd door ons land en Duitsland. Tot eind juni-begin juli komen ook vrijwilligers helpen uit allerlei landen.

Foto FVL
Foto FVL