Afbraakwerken tijdelijke sluis Harelbeke verlopen vlot
Foto: FVL

Op vrijdag 6 en maandag 9 april werden de sluisdeuren van de tijdelijke sluis in Harelbeke verwijderd. De oude deuren worden in stukken gebrand voor schroot, “de nieuwe sluisdeuren die gebruikt werden voor de tijdelijke sluis worden eind mei of begin juni geplaatst als midden deuren voor de nieuwe sluis. Hiervoor moet echter het scheepvaartverkeer gestremd worden.” Aldus Bart Callaert, projectingenieur.

Momenteel wordt volop gewerkt aan het afbreken van de betonnen constructie, de prefab constructie is reeds verwijderd, en men is begonnen met het plaatsen van een damwand om een bouwkuip te kunnen maken voor een nieuwe stuw en turbines. Deze turbines wekken energie op om de volledige installatie op een energie neutrale manier te laten functioneren.

Eenmaal de werken in Harelbeke klaar zijn, wordt de volgende fase het vernieuwen van de brug van Menen. Intussen zijn ook reeds de voorbereidende werken gestart voor een nieuwe sluis in St.-Baafs-Vijve.