Foto FVL
Foto FVL

In het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 lanceerde de Europese Federatie voor Industrieel Erfgoed (EFAITH) een campagne om het industrieel erfgoed beter bekend te maken bij het publiek, en om overheden en verantwoordelijken aan te zetten om dit erfgoed te bewaren, te beschermen en te ontsluiten.   Op 17 en 18 maart werd de nadruk gelegd op stoom en werden er in Vlaanderen maar liefst tien stoomsites voor het publiek opengesteld. In West-Vlaanderen kon men op vier plaatsen kennis maken met stoom-erfgoed.  Op zaterdag 17 maart kon men terecht bij de firma Vyncke Clean Energy in Harelbeke.

Opgericht in 1912 als bedrijf (smidse) die stoomketels leverde aan en onderhield voor de vlasnijverheid, groeide het uit tot een wereldspeler inzake verwerking van biomassa voor energieproductie. Het heeft veel aandacht voor de geschiedenis en het erfgoed van zijn sector, en verzamelde en bewaarde een unieke collectie stoommachines, -turbines en -ketels.

Nadien, kon men de unieke Phoenix-stoommachine in de vroegere vlasroterij Sabbe bezoeken. Van deze Gentse constructeur zijn thans maar twee machine in de wereld meer bekend, deze in Kuurne en één in Nederland. De site werd recent aangekocht door de gemeente in samenwerking met de intercommunale Leiedal, en zal op termijn gerestaureerd en ontsloten worden.

Op zondagnamiddag 18 maart konden liefhebbers de grote tandem-compound-stoommachine en het machinehuis van de vroegere Molens De Wulf in Brugge bezoeken. Alhoewel de maalderij tot sociale woningen omgevormd werd, bleven zowel het machinehuis en de stoommachine bewaard. Het is een uitzonderlijke site aan de rand van de Brugse binnenstad.

In de feestzaal van de Hellegathoeve in Zerkegem (Jabbeke) verwacht met geen draaiende stoommachine. Toch staat ze er. Deze kon eveneens op zondag bezocht worden.

Foto FVL
Foto FVL