West-Vlaanderen vuilste provincie volgens gouverneur Decaluwé
Foto: FVL

Gouverneur Decaluwé van West-Vlaanderen noemt zijn provincie de vuilste in vergelijking met buurlanden. In 2015 nam de gouverneur het initiatief tot gecoördineerde aanpak zwerfvuil, met de uitwerking van een luik ‘handhaving’. De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten hoeft weinig motivatie: 75% stoort zich aan zwerfvuil (en toch geeft 80% aan er wel eens zelf te veroorzaken). Opruimen kost 61 miljoen euro op Vlaams niveau of €10 per West-Vlaming per jaar.

Na de handhavingsdag in 2015 volgde in 2016 een handhavingsweek in West-Vlaanderen. In 2017 breidde dit uit naar gans Vlaanderen met als dubbele doelstelling een schouderklopje te geven aan wie correct omgaat met afval en op te treden tegen wie hardleers is met een eventuele sanctie.

De handhavingsweek is niet enkel gericht op boetes, maar wil een stimulans zijn om de sociale controle te verhogen. We willen vooral een positieve boodschap meegeven aan wie het juiste gedrag stelt. Tegelijk vragen we om anderen aan te spreken die minder zorgvuldig met hun afval omgaan. Een slechte boodschap brengen is echter niet zo evident.

De gouverneur van West-Vlaanderen trad ondertussen in contact met andere partners om gerichte handhavingsacties uit te werken. “Stapsgewijs willen we meer doelgroepen engageren in de strijd tegen zwerfvuil om zoveel mogelijk mensen te besmetten tot een proper gedrag.” Aldus gouverneur Decaluwé.