Foto NSK
Foto NSK

Net geen 800 Kuurnse inwoners hebben afgelopen zondag deelgenomen aan de jaarlijkse volksreceptie aangeboden door het Gemeentebestuur en het Gemeentelijk Feestcomité die ook nu opnieuw plaatsvond op het marktplein.  Ook dit jaar had burgemeester Francis Benoit opnieuw gezorgd voor een nieuwe uitdaging  voor alle aanwezigen .  In navolging van de langste kus in 2016 en de haka in 2017, werd dit jaar geopteerd voor de mannequinchallenge.  Een uitdaging waarbij alle aanwezigen één minuut lang  stil in dezelfde houding dienen te blijven staan terwijl enkele vrijwilligers alles filmden.   Na de uitdaging konden de aanwezigen opnieuw naar hartenlust aanschuiven aan de diverse kraampjes die opgesteld stonden op het marktplein.  Het resultaat van de mannequinchallenge is weldra te zien op het internet.