Subsidie voor Waregemse drafpiste en hippodroom
Foto : FVL

Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters kent 232.539 euro toe aan Waregem voor de aanpassingen van de drafpiste en de bouw van nieuwe stallingen op de Gaverbeekhippodroom.
Het betekent een flinke duw in de rug voor de verdere uitbouw van de paardensport in Waregem.

Het stadsbestuur diende een subsidieaanvraag in voor “infrastructuurwerken voor de bouw of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur” Het gaat specifiek over een veiligheidszone op de drafpiste en het bouwen van nieuwe stallingen op de hippodroom. In totaal krijgen 44 projecten in Vlaanderen meer dan 20 miljoen euro toegekend. De geplande project op de hippodroom is daar nu één van.

Een beoordelingscommissie met afgevaardigden van het Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid bracht haar advies op basis van vijf selectiecriteria. Het dossier van Waregem kreeg uiteindelijk 75,1 %.

Het stadsbestuur is zeer tevreden met de investeringssubsidie. Die maakt het nog meer mogelijk om de paardensport in Waregem verder te blijven uitbouwen en koesteren.